BoekTweePuntNul

In 2011 is het auteurscollectief BoekTweePuntNul min of meer spontaan ontstaan via sociale media. Na een oproep van initiatiefnemers Louis Hilgers en Tessa van Zadelhoff gaven 125 co-auteurs aan graag een hoofdstuk te willen schrijven over een webtool, web 2.0-programma of sociaal medium waar zij persoonlijk graag gebruik van maakten. Na vier maanden werd het eerste boek verwelkomt met een feestjetweepuntnul in Beeld en Geluid in Hilversum. Het netwerk ging verder, er kwam een tweede uitgave van BoekTweePuntNul, volledig geactualiseerd en deze keer met 200 co-auteurs. We maakten met tien co-auteurs het HandboekTweePuntNul over sociale media in het onderwijs en startten een nascholingsprogramma onder de noemer ‚BoekTweePuntNul komt naar school’ waar onze co-auteurs als workshopleiders aan deel kunnen nemen. Ook in het najaar van 2012 verschenen de apps voor Apple en Android.
BoekTweePuntNul heeft niet als doel veel geld te verdienen. Graag willen wij het onderwijs maar ook anderen laten ervaren welke meerwaarde web2.0 en social media kunnen hebben. Belangrijke sleutelwoorden voor ons zijn: netwerken, co-creatie, technologie, onderwijs en crowdsourcing. In het najaar van 2013 verscheen de eerste publicatie in een nieuwe reeks met als titel ‚Maak je eigen apps’ geschreven door co-auteurs Serge de Beer en Annemarie van Essen. Dit werd in maart 2014 gevolgd door de publicatie ‚Met je smartphone het bos in’ geschreven door Jolanda Pikkaart. Andere titels in voorbereiding zijn:
Sterren in de klas – over onderzoekend leren en sterrenkunde door Karin Heesakkers (verschijnt 7 mei 2014)
21st Century skills – door Frank van den Oetelaar (verschijnt september 2014)
Codekids – over kinderen en leren programmeren door Pauline Maas en Brigitte Theeuwes (verschijnt zomer/najaar 2014)
Tevens is er een nieuwe uitgave van het inspiratieboek BoekTweePuntNul in voorbereiding. Deze zal naar verwachting in oktober 2014 verschijnen. BoekTweePuntNul werkt voor het tot stand komen van deze publicaties samen met uitgeverij LezenLerenDelenwww.lezenlerendelen.nl
www.boektweepuntnul.nl

 

Bestel mijn boek! 

 

omslag Met je smartphone het bos in

Share Button